Friday, April 1, 2011

Penghayatan Asas Seni Reka - Unsur Bentuk perlu ditukar....- Bahagian 3

Pada bahagian 2 penulisan saya telah menunjukkan dua organisasi Asas Seni Reka (ASR), iaitu yang dikemukakan dalam KBSM dan SV STPM. Saya masih ingat semasa saya terlibat mengubal kurikulum PSV untuk sekolah seni. Saya mengemukakan persoalan Organisasi ASR yang terbaharu seperti mana dalam Rajah B. Malangnya ada panel tidak mahu terima dan menyatakan banyak buku-buku lain yang menyatakan pelbagai pendapat. Pada masa itu saya tidak mahu bertengkar hal akademik begitu kerana saya tahu beliau pun tak pernah baca dengan teliti buku-buku yang berkaitan 'Art Fundamentals'. Saya serahkan kepada Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK sekarang BPK). Namun, beberapa siri pengubalan yang lain saya tidak dipanggil lagi... hinggalah pemurnian kurikulum tersebut. Pada masa pemurnian banyak perkara saya bangkitkan tapi kata mereka pula ini hanya nak murnikan sahaja, pengubalan dah selesai... malang sekali. Namun, Alhamdulliah saya lihat Unsur Ruang telah terkeluar dari Unsur Seni, maknanya mereka dah setuju apa yang saya katakan sebelum itu.

UNSUR BENTUK?

Bahagian 3 ini saya ingin mengupas satu lagi elemen dalam unsur seni yang perlu kita fikirkan bersama. Unsur tersebut ialah BENTUK. Perkara ini saya telah bahaskan dalam panel STPM kurikulum Modular yang akan dilaksanakan pada tahun 2012. Alhamdullilah panel setuju apa yang saya bangkitkan mengenai masalah unsur seni Bentuk. Ya, apakah masalahnya? Ya ramai di antara kita akan mempertikaikan kalau saya katakan Bentuk tidak sesuai dalam unsur seni. Bentuk dalam bahasa Inggeris adalah 'Form'. Namun pemakaian Bentuk dalam hubungannya dengan seni menjadi keliru, sangat-sangat keliru. Ada orang kata apa yang kita katakan Rupa Geometeri adalah 'Bentuk'... tanya orang bidang Matematik atau Sains mereka kata Bentuk Geometeri bukannya Rupa Geometri.

Berdasarkan pembacaan saya beberapa buku mengenai ASR, Istilah Bentuk atau 'Form'adalah merujuk pada jenis karya seni iaitu samada karya itu bentuk 2D, 3D, 4D atau Motion. Nanti saya akan huraikan lebih lanjut mengenai hal ini. Sekarang saya berbalik kepada Bentuk dalam Unsur Seni. Sebenarnya kesemua buku yang saya baca menyatakan ialah 'VALUE' Bahasa Malaysia ialah NILAI. ( Sila rujuk Gambar rajah Organisasi ASR yang dikemukakan oleh Ocvirk dan Rakan-rakan - 2008)

Organisasi ASR mengikut Ocvirk dan rakan-rakan

Dibawah ini adalah senarai nama buku-buku rujukan saya untuk membuktikan apa yang saya katakan di atas, antaranya:

  1. Art Fundamentals Theory and Practice, Edisi ke-10 'Tenth Edition' (2006), muka surat 110.
  2. Design Basics (2008) muka surat 238.
  3. Foundations or Art Design (2008) muka surat 66.
  4. Drawing A Contemporary Approach 'Sixth Edition' (2008), muka surat 92.
  5. Experiencing Art Around Us -Second Edition (2006), muka surat 83
  6. Understanding Art-Seventh Edition (2004), muka surat 35
  7. Launching the Imagination a Comprehansive Guide to Basic Design (2006), muka surat 43
  8. Basic Visual Consepts and Principle for Artis, Architects and Designers (1992) muka surat 86
  9. Design Funamentals New Media (2005) muka surat 102

Kepada saudara yang membaca nota saya ini sila buat rujukan mana-mana buku yang tersenarai.

Mengapa kita perlu menukar unsur Bentuk kepada Nilai?. Pada umumnya saya sudah menyatakan bahawa pandangan penulis-penulis buku-buku yang hebat itu mengenai apa yang termaktub. Penulis-penulis tersebut bukannya calang-calang, kebanyakkan mereka adalah Profesor dan penyelidik seni visual yang hebat. Faktor lain ialah sebenarnya dalam karya-karya yang dihasilkan, cahaya cerah dan gelap memainkan peranan penting sebagai elemen karya tersebut. Nilai cahaya gelap dan cerah perlu dibincangkan dengan teliti sebagi satu elemen atau unsur seni. Dalam karya-karya Agung dibincangkan teknik-teknik seperti 'Chiaroscuro' dan 'Tenebrism', di sinilah tempat perbincangan tersebut. Persoalan pencahayaan (high light), 'Shadow edge', 'Shadow core', 'Cast Shadow, 'Reflect light' dan nilai gradiasi cahaya gelap ke cerah melalui 'High Key' dan 'Low key'. kesemua itu adalah nilai dalam sesebuah karya seni visual.

Saya akan sambung perbincangan ini, kepada sabahat-sahabat sila beri pendapat mengenai isu ini.

Nilai cahaya

Nilai kecerahan cahaya gelap dan cahaya cerah

No comments:

Post a Comment