Thursday, October 29, 2009

Pameran Imagenation - Mohd Jamil Mat Isa
Pada 25 September hingga 17 Oktober 2009, Pameran bertajuk 'Imagenation' oleh dua pelukis iaitu saudara Mohd Jamil Mat Isa dan saudara Alias Yussof telah menarik perhatian saya untuk membuat sedikit ulasan. Saya akan mengulas beberapa karya sahabat saya saudara Mohd Jamil Mat Isa yang lebih dikenali sebagai seorang 'printmaker' yang telah banyak menghasilkan karya-karya cetakan. Namun kali ini karya yang beliau pamerkan adalah menggunakan media campuran.

Biarlah saya ambil petikan komentar dalam buku katelog pameran itu yang ditulis oleh Prof Madya Mohamad Khalil Amran, 'Almost all work by Jamil employ the dripping technique to establish a vertical a vertical strutute for the painting. It form novel lines and which brings to mind the element spontaneity and agility. It also help create interesting visual texture and contrast to the flat areas in the painting".

Sebenarnya Jamil yang lebih mesra dengan karya mengunakan medium cetakan, namun kali ini beliau mempamerkan karyanya dengan gaya tersendiri dalam penggunaan media campuran. Karya bertajuk Suvival 5 lebih menonjolkan bentuk organik merah sebagai penegasan dalam karya. pengolahan bentuk-bentuk biomorpik dan organik menjadi lebih menarik apabila unsur perulangan dengan warna natural digunakan sebagai penyokong latar karya. Renjisan spontan denga lelehan warna memberi kesan dramatik karya tersebut.

Sementara karya yang bertajuk 'The King And The Queen', menggambarkan bentuk dua rama-rama yang menonjol diatas dengan diikuti bentuk rama-rama kecil, warna panas digunakan dengen bentuk organik digunakan sebagi latar belakang. Karya ini berjaya mengambarkan suatu komentar sosial yang menarik dengan suatu gambaran keharmonian. pengolahan catan yang menggunakan media campuran ini digambarkan dalam penggunaan warna yang harmoni namun palitan warna gelap pada bahagian tertentu memberi kesan misteri pada permukaan satah gambar.

Pada umumnya karya-karya Jamil berjaya membawa kita kepada suatu suasana komentar sosial yang menarik di mana kesan objek organik dan biomorfik menampakkan karyanya lebih dramatik dan dinamik.

Friday, October 23, 2009

Pengajaran Berdasarkan Permasalahan- 'Problem Based Instruction' Dalam P&P Pendidikan Seni VisualPada kali ini saya mahu berkongsi suatu pendekatan dalam proses pengajaran Pendidikan Seni Visual iaitu Pengajaran Perdasarkan Permasalahan (Problem Based Instruction @ Learning - PBL). Mengapa saya tertarik dengan pendekatan PBL ini?. Situasi pengajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah kini adalah paling sesuai menggunakan pendekatan ini kerana pendekatan ini memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan projek seni visual secara kreatif dan eksplorasi media dan teknik disamping membuat penerokaan.

Berdasarkan cadangan Pusat Perkembangan Kurikulum dalam buku huraian sukatan pelajaran (2000), tidak tercatat cadangan menggunakan pendekatan ini dalam pengajaran pendidikan seni visual KBSM. Namun, apabila saya membaca beberapa buku dan dalam internet di dapati pendekatan ini adalah paling sesuai didedahkan kepada guru untuk aplikasi pengajaran dan pembelajaran dalam studio seni visual.

Mengapa PBL?

Pembelajaran berdasarkan masalah telah diperkenalkan sejak zaman John Dewey lagi, kini pembelajaran berdasarkan masalah adalah satu pendekatan dalam P & P yang memberi suatu situasi masalah secara autentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada pelajar untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri.

Menurut Arends (1997), pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana murid mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan daya berfikiran tingkat tinggi, mengembangkan kemahiran diri dan percaya diri sendiri. Model pembelajaran ini juga mengabungkan beberapa model pembelajaran yang lain, seperti “pembelajaran berdarkan projek (project-based instruction)”, ” pembelajaran berdasarkan pengalaman (experience-based instruction)”, “belajar autentik (authentic learning)” dan ”pembelajaran bermakna (anchored instruction)”.

Ciri-ciri PBL

a. Membuat pertanyaan atau permasalahan.

Ini merupakan peringkat awal untuk mengorganisasikan PBL. Sebelum memulakan sesi P & P guru dan pelajar akan berbincang bagi mengemukakan persoalan atau permasalah tentang projek pendidikan seni visual yang akan dikendalikan. Perbicangan antara guru dan pelajar, pelajar dan rakan sebaya akan berbincang dan membuat keputusan terhadap permaslahan yang dikemukakan. kaedah sumbasaran sangat sesuai pada situasi ini.

b. memberi fokus dan mengaitkan displin bidang lain.

Setelah skop bidang kajian dan projek dikenalpasti, maka fokus kajian dan projek akan diberi tumpuan khusus. Namun demikian perlu juga mengaitkan bidang mata pelajaran dalam pelaksanaan projek dan kajian, misalnya keperluan pengiraaan dalam bidang matematik, dan bidang-bidang lain berkaitan. sebagai contoh projek membuat pembungkusan kelapa muda memerlukan kemahiran sains pertanian untuk mengenali kepala muda, ukuran dan berat memerlukan bidang matematik.

c. Penyelidikan autentik.

Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan pelajar melakukan penyelidikan secara autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis, dan membuat ramalan, mengumpul dan menganalisa informasi, melakukan eksperimen (jika diperlukan), membuat inferensi, dan merumuskan kesimpulan. Sudah barang tentu, metod penyelidikan yang digunakan, bergantung kepada masalah yang sedang dipelajari.

d. Menghasilkan produk dan mempamerkan.

Pembelajaran berdasarkan masalah menuntut pelajar untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan diperagakan bagi menjelaskan bentuk penyelesaian masalah yang mereka hasilkan. Proses ini bagi memperlihat kepada guru-guru dan rakan pelajar lain sebagai penentu kepada menambahbaiki produk dan kajian yang ditemui.

e. Kolaborasi.

Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh pelajar yang bekerja sama satu dengan yang lain, paling sesuai ialah secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Bekerja sama akan memberikan motivasi agar tugas-tugas yang sangat kompleks tidak terasa beban kalau dibuat secara individu disamping memperbanyak peluang untuk berbagai inkuiri dan dialog dan untuk mengembangkan kemahiran sosial dan kemahiran berfikir.

Langkah-langkah Pembelajaran Berdasarkan Masalah

Pengajaran berdasarkan masalah terdiri dari 5 langkah utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan kepada pelajar dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja-kerja pelajar. langkah-langkah tersebuat mengikut tahap-tahap berikut.

Tahap-1
Orientasi pelajar tentang permasalahan

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dikehendaki, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah, memotivasikan pelajar untuk terlibat dalam pemecahan
masalah yang telah dipilih.

Tahap-2
Mengorganisasi pelajar untuk belajar

Guru membantu pelajar untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Tahap-3
Membimbing penyelidikan individual ataupun berkelompok.

Guru harus membantu dan memberi motivasi kepada pelajar untuk mengumpulkan data dan maklumat yang sesuai, menjalankan eksperimen bagi mendapatkan penjelasan dan pemecahan permasalahan.

Tahap-4
Mengembangkan dan mendokumentasikan hasil karya.

Guru membantu pelajar dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model serta membantu mereka untuk membahagikan tugas dengan rakan pelajar.

Tahap-5
Menganalisis dan proses pemecahan masalah.

Guru membantu pelajar untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang telah mereka gunakan.Wednesday, October 21, 2009

PAMERAN PERTANDINGAN LUKISAN PELAJAR MALAYSIA-JEPUN 2009Pada 22 Oktober 09 berlangsungnya perasmian Pameran Pertandingan Lukisan pelajar-pelajar Malaysia - Jepun 2009 di Galeri Seni UPSI. Pameran ini dirasmikan oleh YTM Raja Dato'Seri Azureen Sultan Azlan Shah.

Pertandingan lukisan ini adalah anjuran MAY Aska center, May Library dengan kerjasama Perpustakaan Awam Negeri Perak. Tujuan pertandingan dan pameran ini adalah untuk menjalinkan persahabatan antara negeri Perak dan Jepun dibawah aktiviti perputakaan tersebut.

Dilihat dari hasilan lukisan-lukisan kanak-kanak Jepun dan Malaysia, peranan lukisan menjelmakan kebudayaan dan pengaruh persekitan amat penting. Tema-tema lukisan kanak-kanak di Malaysia masih terikat dengan tema pemandangan, buah-buahan tempatan dan isu negara Malaysia ( 1 Malaysia). Berbanding lukisan kanak-kanak Jepun, tema dan persoalan lebih jauh mencabar dan banyak mengambarkan isu-isu yang lebih mencabar. Dari segi pengolahan bahan dan teknik, lukisan kanak-kanak Jepun lebih banyak bermain dengan teknik, seperti kolaj, capan dan resis.

Sebenarnya Pendidikan Seni Visual di Malaysia banyak membuat penerokaan teknik-teknik dalam catan dan lukisan, tetapi aplikasi disekolah tidak menjadi. Apabila melihat pameran tersebut rasanya semacam kanak-kanak Malaysian tidak cukup pendedahan teknik-teknik dalam berkarta berbanding dengan kanak-kanak negara Jepun. Apabila adanya pameran sebegini baru kita tahu tahap pengajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah kita....wallahualam.

Friday, October 16, 2009

Novel Grafik Kartun: Kartunis Rejabhad
Baru-baru ini saya terbaca sebuah artikal sahabat saya Prof Dr. Muliyadi Mahmood dalam majalah PEMIKIR keluaran Oktober-Disember 2009 bil 58. Artikal beliau bertajuk "Pemikiran Rejabhad dalam seni Kartun (Politik Semasa)". Menarik penulisan beliau. Izinkan saya petik penulisan beliau terhadap Novel Grafik bertajuk Peristiwa Mat Gila:...

"Kisah-kisah dalam Peristiwa Mat Gila diolah oleh Rejabhad secara kreatif dengan mengabungkan pelbagai sumber rujukan dalam kehidupan dan kesenian masyarakat tradisional dan kontemporari. Misalnya, kisah Mat Gila bertemu dengan orang tua di Pulau Hantu yang boleh mencipta pakaian bersayap daripada bulu burung yang membolehkan Mat gila terbang masuk ke istana larangan bertemu puteri raja. setelah menjadi menantu raja,Mat gila banyak menyelasaikan masalah yang timbul, termasukkan menentang serangan nyamuk dan raja dari negeri lain....."

Dalam rumusan Prof Dr Muliyadi menyatakan, menghayati karya-karya Rejabhad daripada pelbagai sudut pandangan bagaikan menonton teater, filem dan bangsawan. Di samping kekuatan teks yang kemelayuan, lukisan Rejabhad dihasilkan dengan teliti, terperinci dan penuh aksi......

Sebenarnya dunia kartun adalah dunia saya juga, saya juga pernah aktif melukis kartun sekitar 1970-an dan 80-an dengan nama samaran 'tuti' dan 'Tok Perak', pada masa itu dunia kartun Melayu melonjak naik dengan persaingan majalah 'GILA-GILA' dan 'gelihati'. Ketika itu saya adalah pelukis kartun bersiri dalam majalah gelihati.

Semasa saya aktif melukis kartun saya juga kerap berjumpa dengan Pak Jab (Rejabhad) dan pernah beliau panggil kerumahnya berbincang persoalan kartun. Pada masa itu saya juga pernah melobi beliau untuk menghantar karya ke GILA-GILA tetapi beliau berkata kepada saya, "Kalau seorang pelakon tu dah berlakon di Show Brother, tak bolehlah masuk ke 'Cathay Kris', saya faham maksudnya. Pengalaman saya bersama Pak Jab; Saya sangat tertarik perjuangan beliau membimbing anak muda yang berminat melukis kartun, di samping beliau juga suka membuat ceramah dan bengkel kartun. Pada tahun 1990, semasa saya menuntut di USM beliau mencadangkan saya membuat sebuah bengkel kartun untuk peminat dan pelukis kartun Utara ( Perlis, Pulau Pinang, Kedah dan Perak). Saya menyahut cadangannya dan membuat bengkel tersebut. Sambutan sungguh hangat lebih kurang 200 peserta yang menyertainya. Tidak mustahillah beliau dipanggil 'Penghulu Kartun', lihat dalam wikipedia:

" Rejabhad, or his real name Rejab bin Had is a Malaysian cartoonist known as a legend cartoonist through Malaysian comic industry. He is known as King of Malaysian Cartoons (Raja Kartun Malaysia) or Malaysian Comic Headman (Penghulu Komik Malaysia) because of his huge contribution towards Malaysian comic industry. Sometimes, many people may call him Pak Jab"

Beliau berhati-hati menggunakan prinsip asas dalam berkarya kerana menurutnya dikhuatiri akan risikonya jika tidak ditangani dengan baik. Rejabhad melakarkan ideanya dengan bijak dan dalam masa yang sama berpegang pada falsafahnya – jangan sekali-kali mengkritik isu-isu yang sensitif

Beberapa karya novel grafik kartun yang diterbilkan oleh beliau ialah:

Periwara Mat Gila (tiga jilid), Tan Tin Tun, Mawar Oh Mawar, Selendang Siti Rogayah, GG Dengan Rejabhad, Prebet Dabus, Senyum sedikit (dua jilid), Pisang emas Jalak Lenteng, Masterpiece: Periwara Mat Gila dan Tan Tin Tun, Amal (anak Periwara Mat Gila)

Siri Novel Grafik Amal adalah karya terakhir beliau sebelum menghembuskan nafas terakhir pada 14 November 2002.

Tuesday, October 6, 2009

LAGI KONSEP NUSANTARA....

Saya mengambil petikan untuk renungan kita bersama daripada Kolumis Utusan Melayu 'Cuit" oleh Zaini Hassan
Tajuk: Pecah dan perintah II: Hubungan Malaysia-Indonesia

MINGGU lepas saya membincangkan satu teori mengenai strategi pecah dan perintah atau pecah dan tawan yang mungkin sedang berlaku secara sedar atau di bawah sedar dalam sistem politik tanah air sekarang.

Orang Melayu berpecah dan membenci antara satu sama lain - serta membenci kaum-kaum lain yang berada di negara ini. Kesimpulan saya ialah, jika ini terus berlaku orang Melayu akhirnya akan diketepikan, tidak dipedulikan dan terpaksa melukut di tepi gantang. (Ikuti di www.utusan.com.my bagi membaca Cuit bertajuk Strategi pecah, perintah dan tawan pembangkang?)

Strategi ini juga boleh dilakukan ke atas negara-negara dan antara-negara. Ia adalah satu strategi yang dilakukan oleh pihak penjajah dan kolonial beratus-ratus tahun lalu - termasuklah ke atas Tanah Melayu oleh British, oleh Sepanyol dan Amerika ke atas Filipina dan gugusan kepulauan Sulu, Israel dan Amerika di kalangan negara Arab, Pakistan dan banyak lagi.

Antara strategi yang dilakukan ialah mempengaruhi pihak pemerintah yang mempunyai sekutu lain supaya menyebelahinya. Ia harus dilakukan secara terus terang, halus atau kasar. Jika cara terus terang tidak boleh dilakukan, atau sukar, atau mustahil - maka strategi lain akan dilakukan.

Strategi itu ialah melalui pegawai-pegawainya; dan jika itu pun tidak boleh dilaksanakan ia akan terus kepada rakyat. Di zaman sekarang, NGO atau juga disebut sebagai pertubuhan bukan kerajaan ialah organisasi yang paling efektif yang boleh dipengaruhi bagi melaksanakan strategi pecah dan perintah ini.

Apakah hubungan dingin antara rakyat Indonesia ke atas Malaysia sekarang ada kaitan dengan ini semua?

Kita kaji susur galur kedua-dua negara itu dulu.

Hubungan Malaysia-Indonesia ialah hubungan tradisi. Ia telah berlangsung sejak zaman Sriwijaya pada abad ke-7. Sejarah Melayu mengisahkan asal usul raja-raja Melayu, yang dirujukkan kepada Kesultanan Melaka yang mewarisi Kerajaan Sriwijaya, ia mengisahkan betapa permulaan sistem raja-raja Melayu adalah di Bukit Siguntang di Sumatera, atau disebut juga sebagai Seri Andalas.

Sejak itu hubungan rakyat dengan rakyat telah terjalin. Orang Malaysia dan Indonesia menyifatkan hubungan mereka sebagai hubungan serumpun. Serumpun bermakna serupa, sama atau dalam ikatan yang satu.

Orang Melayu telah berasimilasi sejak zaman-berzaman dengan keturunan Jawa, Bugis, Aceh, Boyan (Bawean), Mendaling, Banjar, Minang yang menyeberang ke Tanah Melayu. Mereka hidup sebagai satu bangsa yang kemudiannya diiktiraf sebagai bangsa Melayu Malaysia atau bumiputera. Uniknya, keturunan akar Indonesia ini masih mengamalkan loghat bahasa asal sesama mereka. Koloni etnik keturunan Indonesia ini banyak tertumpu di Johor, Selangor, Perak, Kedah dan Negeri Sembilan.

Mereka ini kemudiannya menjadi tokoh-tokoh terpenting Malaysia dari segi ekonomi, sosial dan politik. Malah banyak juga keturunan kesultanan di Malaysia berasal susur galurnya dari tanah seberang.

Orang Malaysia dan Indonesia menggunakan bahasa Melayu sebagai lingua franca bahasa pertuturan mereka. Bahasa itu dituturi oleh lebih 300 juta orang di rantau Nusantara ini.

Kedua-dua rakyat Malaysia-Indonesia mengamalkan agama yang sama iaitu Islam dan kebudayaannya juga hampir sama.

Pada sekitar 1980-an sehingga kini, berlaku penghijrahan beramai-ramai rakyat Indonesia ke negara ini. Ia adalah satu eksodus ekonomi yang belum pernah berlaku - apabila mereka memasuki ke negara ini secara sah atau pun tidak bagi membantu membangunkan negara ini. Orang Indonesia terkenal dengan kerja lasak mereka. Orang Indonesia digunakan untuk kerja-kerja pembinaan. Banyak bangunan besar yang berdiri hasil kemakmuran Malaysia, dilakukan oleh buruh-buruh kontrak Indonesia.

Pendek kata, hubungan dua-hala Malaysia-Indonesia tiada masalah.

Kuasa-kuasa asing melihat bahawa Malaysia-Indonesia ialah satu kuasa serumpun yang kuat. Kuasa itu boleh dilihat dalam pelbagai bentuk sama ada kuasa ketenteraan, kuasa manusia, kuasa ekonomi malah kuasa pendidikan dan budaya.

Kedua-dua negara ini mempunyai kuasa, jika mereka bersekutu.

Pada sekitar 1980-an Malaysia dan Indonesia mempunyai dua tokoh yang terlalu kuat kuasa mereka. Malah negara-negara lain di kalangan ASEAN amat menghormati kedua-dua kuasa ini.

Kedua-dua kuasa ini iaitu Dr. Mahathir-Suharto diiktiraf sebagai pengimbang kepada rantau ini.

Namun, ada pihak yang tidak senang dengan perkembangan itu. Kuasa asing melihat kedua-dua tokoh ini adalah ancaman kepada mereka atau sekutu mereka atau individu yang mahu diangkat oleh mereka. Dr. Mahathir dilihat sebagai tokoh yang amat lantang menentang Barat.

Barat amat berharap Mahathir dapat dijatuhkan, secara dalaman atau luaran, melalui tekanan-tekanan tertentu. Masanya amat bertepatan sekali apabila berlaku krisis politik Mahathir-Anwar yang memperlihatkan Anwar mendapat sokongan Barat yang terlalu kuat.

Sebagaimana yang semuanya sudah tercatat dalam sejarah, laungan reformasi telah ditiupkan oleh 'unsur-unsur' tertentu ke dalam Indonesia dan kemudiannya dibawa ke Malaysia.

NGO-NGO telah diwujudkan dan dibiayai. Ia dibiayai melalui pelbagai cara oleh pihak luar. NGO-NGO ini kemudiannya bergerak aktif membawa mesej antikerajaan dan anti-Mahathir di Malaysia dan anti-Suharto di Indonesia. Media alternatif menerusi Internet dilancarkan bagi mengasak.

Akhirnya Dr. Mahathir jatuh, begitu jugalah Suharto. Sehingga ke hari ini banyak NGO masih mendapat pembiayaan daripada pihak-pihak tertentu secara langsung dan tidak. Di Indonesia, banyak NGOnya yang mendapat bantuan kewangan daripada pihak-pihak luar. Tidak perlulah disebut siapa dan negara mana yang membiayai, tapi banyak yang dibiayai. Ada antaranya NGO keagamaan, NGO yang memperjuangkan kebebasan bersuara, hak asasi manusia dan sebagainya.

Dana-dana ini disalurkan atas alasan bagi membiayai latihan dan operasi organisasi itu.

NGO ini boleh dimanupulasi untuk kepentingan pembiayanya. Siapakah pembiaya ini? Tidak perlulah disebut di sini, namun pembiaya ini juga boleh masuk ke dalam sesebuah organisasi korporat melalui pembelian saham. Media-media dan beberapa stesen televisyen di Indonesia dikatakan sering melancarkan serangan ke atas Malaysia dalam isu-isu yang terlalu remeh-temeh. Apakah media mereka juga sudah dikuasai?

Isu tarian Pendet Bali dibesar-besarkan oleh media Indonesia dan NGO-NGOnya sehingga membangkitkan kemarahan rakyatnya. Blog-blog yang tidak tahu siapa miliknya melancarkan serangan 'ganyang' ke atas Malaysia.

Sunday, October 4, 2009

Konsep Nusantara? Antara Indonesia dan Malaysia


Pada 2 dan 3 Oktober saya menghadiri Seminar Internasional Khazanah Seni Rupa Nusantara sebagai pembentang di Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali Indonesia. Sebanyak 19 kertas kerja (Istilah di Indonesia ialah Makalah) dibincangkan. Seminar ini sungguh menarik, kerana banyak membincangkan persoalan seni visual (Seni rupa) dalam konteks dunia nusantara. Namun dalam masa yang sama saya terfikir dalam kotak fikiran saya mengenai Nusantara dalam konteks pengertian Malaysia dan Indonesia.

Saya tertarik dengan perbentangan Prof. Dr. Tjetjep Rohendi Ronidi pensyarah UPSI, menerangkan terdapat perbezaan konsep nusantara Malaysia dan Indonesia. Menurutnya konsep Nusantara di Malaysia ialah merujuk kepada lingkungan pengaruh kebudayaaan dan linguistik orang Melayu yang merangkumi kepulauan Indonesian, Malaysia, Singapura, bahagian selatan Thailan, Filifina, Brunei dan mungkin Timor-Timor. Pada umumnya ialah Alam Melayu. Sebaliknya konsep nusantara bagi Indonesia ialah sebagai sebuahn konsep kewilayahan (budaaya, politik, sosial dan kesenian) yang sering dikaitkan dengan kejayaan dan pengaruh politik kerajaan besar di masa lalu seperti kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Oleh yang demikian ruang lingkup nusantara antara Indonesia dan Malaysia adalah dalam lingkungan yang sama. Sama satu rumpun yang mempunyai budaya yang sama pada umumnya. Masalahnya ialah pecahan politik yang menyebabkan terdapat perbezaan.

Persoalan yang ingin saya bangkitkan ialah masalah seni dan budaya antara Malaysia dan Indonesia sering dipertikaikan oleh Indonesia. seolah-olah Malaysia sering 'meniru' atau menciplak kesenian dan kebudayaan Indonesia. Media-media Indonesia sering menghangatkan keadaan dengan menyiarkan dan membuat komentar isu-isu yang berkaitan seni yang agak sama amalkan oleh negara Malaysia. Antara lain yang menjadi hangat ialah media Indonesia membesar-besarkan seolah-olah suatu kemenangan berikutan keputusan UNESCO mengistiharkan pembuatan batik sebagai warisan Indonesia. Media Indoesia mengaitkan bahawa Malaysia Meniru Indonesia dalam industri batik? persoalannya Malaysia pun tidak menyatakan batik itu adalah hak Malaysia... Malaysia lebih bersetuju bahawa batik adalah kesenian Nusantara atau seni rumpun orang Melayu.

Banyak lagi perkara-perkara berkaitan serumpun dipertikaikan oleh Indonesia terhadap Malaysia seperti lagu Terang bulan yang dikatakan adalah lagu asal Negaraku. Semenjak kesilapan yang tidak disegajakan Malaysia menggunakan tarian pendet, media-media Indonesia terus bermain sentimen membenci Malaysia.

Seperti kata Prof. Dr. Tjetjep, kebanyakan orang di Malaysia adalah warisan dari bangsa-bangsa yang terdapat di Indonesia juga ada jawa, banjar, minang dan lain-lain. Tentu sekali mereka akan membawa budaya yang ada itu dan digunakan.