Sunday, August 30, 2009

Hukum Melukis dan Menggambar dalam Islam


Sempena di bulan Ramadhan, bulan yang mulia bagi beragama Islam. Kesempatan bulan ini saya sempat membaca beberapa buku dan kitab yang berkaitan dengan agama. Sebuah buku yang pernah saya baca dan saya ulangai pembacaan adalah buku yang ditulis oleh ulamak tersohor Syekh Yusuf Qardhawi (Klik untuk mengetahui Yusuf_al-Qaradawi) bertajuk 'Halal Dan Haram Dalam Islam'. Dalam bab yang paling menarik saya berkongsi bersama ialah berkaitan hukum melukis dan mengukir. Bab ini ada kaitan dengan bidang orang yang terlibat dengan seni visual seperti saya.

Dalam buku tersebut meriwayatkan oleh Muslim, Sabda Nabi berbunyi, "Sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya nanti di hari khiamat ialah orang-orang yang menggambar".

Apabila baca sahaja maksud hadis tersebut berdebar hati kita.... Namun dalam rumusan Syekh Yusuf Qardhawi seterusnya menyatakan, Imam Thabari berkata: "Yang dimaksudkan dalam hadis itu ialah orang-orang yang membuat gambar sesuatu yang akan disembah selain dari Allah, sedangkan pelukis tersebut mengetahui dan sengaja. Pelukis itu Kufur. Menurut Yusuf Qardhawi, sekiranya tidak sengaja atau tidak dari golongan demikian, ianya adalah berdosa.

Dalam Islam apabila menentukan sesuatu hal yang tidak dapat dirungkaikan dalam keadaan semasa, apatah lagi apabila selepas kewafatan Rasullulah saw maka segala hukum-hakam akan ditentukan berlandaskan Al Quran, Hadis, Qias dan Ulamak. Dalam kupasan kitab Yusuf Qardhawi, beliau banyak mengambil Hadis-hadis menjadi sandaran hukum melukis dan mengambar. Beliau menyatakan hukum yang nyata Haram ialah melukis Gambar Tuhan, para Nabi, Malaikat. Sedangkan melukis gambar tokoh-tokoh seperti Raja dan pemimpin tahap tidak haram, namun masih berdosa kerana gambar itu dalam bentuk bernyawa dan boleh dijadikan bahan kekaguman orang ramai. Tetapi sekiranya pelukis melukis orang yang khafir, zalim dan fasik maka hukumnya adalam haram.

Dalam huraian Yusuf Qardhwi, beliau menyatakan melukis gambar-gambar makluk tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, suasana laut, gunung, matahari dan bulan maka ianya tidak bertentangan dengan Islam dan tidak berdosa.

Beberapa hadis sahih diperkuatkan oleh Yusuf Qardhawi berkaitan gambar-gambar antaranya;
"Dari Bisir bin Said dari Zaid bin Khilid dari Abu Talhah sahabat Nabi, bahawa Rasullulah saw bersabda bermaksud' Sesungguhnya Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar". Diperkuatkan kenyataan lain antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah: " Saya membunyai tabir padanya ada gambar burung, sedang setiap orang yang masuk akan menghadapnya (akan melihatnya), kemudian Nabi berkata kepadaku: Pindahkanlah ini, kerana setiap saya masuk dan melihatnya maka saya ingat dunia",. Kenyataan ini bermaksud Rasulullah saw tidak suka gambar yang terpapar pada langsir tersebut. Namun beliau tidak pula menyuruh membuang gambar itu.

Gambar yang terlarang menurut Yusuf Qardhawi ialah, "Bahawa gambar yang dilarang itu hanyalah yang ada bayangannya, adapun yang tidak ada bayangannya tidak mengapa" merujuk kitab Syarah Muslim. Paling ketara ialah membuat karya-karya 3 Dimensi (berjisim) dengan tema berkaitan benda yang bernyawa (hidup) seperti arca figuratif.

Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dalam salah satu riyawat Bukhari dan Muslim berbunyi, "Sesungguhnya Aisyah membeli bantal yang ada gambar-gambar, maka setelah Nabi melihatnya ia berdiri di depan pintu, tidak mahu masuk. Setelah Aisyah melihat ada tanda kemarahan di wajah Nabi, maka Aisyah bertanya: Apakah saya harus bertaubat kepada Allah dan RasulNya; apa salah saya? Jawab Nabi: Mengapa bantal itu begitu macam? Jawab Aisyah: Saya beli bantal ini untuk engkau pakai duduk dan dipakai bantal. Maka jawab Rasulullah pula: Yang membuat gambar-gambar ini nanti akan disiksa, dan akan dikatakan kepada meraka: Hidupkanlah apa yang kamu buat itu. Lantas Nabi melanjutkan permbicaraanyaNya: Sesungguhnya rumah yang ada gambar tidak akan dimasuki malaikat. Dan Imam Muslim menambah lagi dalam satu riwayat Aisyah menyatakan: Kemudian bantal itu saya jadikan dua biji untuk bersandar, dimana Nabi biasa bersandar dengan dua sandaran tersebut di rumah. Yakni Aisyah membelah bantal tersebut dan dipakai untuk dua sandaran".

Kesimpulan, Yusuf Qardhawi merumuskan dengan menyatakan: ... kemungkinan yang nampak pada hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah gambar dan pelukisnya, iaiatu bahawa Rasulullah saw memperkeras persoalan ini apa masa pertama dari kerasulnyanya, di mana waktu itu kaum muslimin baru saja meninggalkan syirik dan menyambah berhala serta mengagung-agungkan patung. Tetapi setelah aqidah tauhid itu mendalam ke dalam jiwa dan akar-akarnya telah menusuk dalam hati dan fikiran, maka beliau memberi perkenan dalam hal gambar yang tidak berjasad, yang hanya sekadar ukiran dan lukisan. Yusuf Qardhawi memberi hujah, kalau Rasulullah swa tidak suka pada langsir tentu beliau mengharamkan terus, namun tidak begitu.

Wednesday, August 26, 2009

Perkembangan Guru Tingkatan 6 dalam Berita Harian

Pelantikan guru Tingkatan Enam perlu disegerakan
Oleh: Rosniza Mohd Taha

SEBANYAK 767 sekolah menengah kebangsaan dan swasta yang menawarkan Tingkatan Enam sepatutnya sudah melantik guru penolong kanan dan kokurikulum serta tenaga pengajar bagi memulakan proses transisi penjenamaan semula pengajian peringkat prauniversiti itu.

Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Zulkifly Mohd Wazir, berkata pelantikan itu antara perkara utama disenaraikan Kementerian Pelajaran dalam Garis Panduan dan Tanggungjawab Guru Akademik Tingkatan Enam dikeluarkan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia pada Mei lalu.

Dengan pelantikan itu, katanya, perancangan serta pelaksanaan perubahan kaedah pengajaran dan pembelajaran (P&P) dapat dilaksanakan segera membabitkan pelajar Tingkatan Enam Bawah.

Beliau berkata, antara perubahan tugas guru Tingkatan Enam adalah waktu mengajar 22 hingga 30 waktu seminggu membabitkan aktiviti akademik, kokurikulum, penyelidikan/konsultasi dan kolokium.

Turut disenaraikan tugas luar bilik darjah/ tanpa interaksi dengan pelajar sebanyak 15 waktu seminggu membabitkan aktiviti persediaan, penyelidikan, penilaian dan pentaksiran serta penggubalan item.

“Walaupun pelaksanaan sistem modular/semester menggantikan sistem terminal dijangka bermula 2011, beberapa langkah dan perubahan awal perlu dilaksanakan sebagai usaha penjenamaan semula Tingkatan Enam secara berperingkat.

“Kementerian menjangkakan lebih 700 sekolah menawarkan pengajian prauniversiti ini, sekurang-kurangnya sudah melantik guru berkaitan supaya perubahan tugas disenaraikan dalam Garis Panduan dan Tanggungjawab Guru Akademik Tingkatan Enam dapat dilaksanakan segera,” katanya.

Beliau mengulas rungutan sesetengah pihak yang tidak berpuas hati kerana ada segelintir sekolah masih belum memulakan proses transisi penjenamaan semula Tingkatan Enam antara lain membabitkan pertambahan waktu mengajar hingga ke petang bagi melaksanakan aktiviti tambahan seperti tutorial.

Zulkifly menjelaskan peningkatan waktu mengajar membabitkan waktu pengajaran dala kelas sebanyak 16 hingga 24 waktu seminggu, kokurikulum (dua waktu), penyelidikan/konsultasi (dua waktu) serta kolokium (dua waktu).

Bagi kokurikulum, katanya, guru bertanggungjawab menguruskan aktiviti persatuan/kelab, unit beruniform atau sukan/permainan, sementara penyelidikan/ konsultasi memerlukan guru membimbing pelajar membuat kajian dan penyelidikan serta mengakses maklumat secara elektronik dan bercetak. Menerusi kolokium pula, beliau berkata, guru berperanan memberi komen dan ulasan mengenai pembentangan hasil kajian dan penyelidikan pelajar. “Tidak dinafikan pertambahan aktiviti ini menuntut pengorbanan guru untuk bekerja lebih masa hingga ke petang.

Sunday, August 23, 2009

Pentafsiran Holistik Memberi Kesan Negatif bidang Seni Visual

Baru-baru ini seorang bekas pelajar saya dari Sarawak Sdr. Danial menalifon saya bertanyakan bahawa Pentafsiran (penilaian) Pendidikan Seni Visual (PSV) tidak menampakkan realiti sebenar dan dipandang remeh oleh guru bidang lain, kerana penilian PSV banyak kepada bentuk holistik tidak dalam bentuk analitik. Sebenarnya kedua-dua bentuk itu ada dalam pentafsiran PSV, namun dalam pentafsiran sebuah karya dan porfolio yang dihasilkan oleh pelajar kaedah 'authenktic' adalah kaedah yang paling sesuai sekali di mana pertimbangan penilaian adalah khusus kepada kemahiran dan aspek-aspek khusus hasil karya.

Sebenarnya untuk menilai sesebuah karya yang dihasilkan oleh calon atau pelajar. seorang pentafsir mestilah mempunyai kemahiran selok-belok dalam penghasilan karya, kalau seorang guru, guru itu perlu mempunyai pengalaman dan mahir dalam penghasilan karya itu. Selain dari itu adalah penting bagi pentafsir membuat kreteria pentafsiran dan mengemukakan kepada calon senarai kreteria yang perlu calon atau pelajar tahu untuk mendapat gred yang baik. Ambil contoh kreteria yang dibuat oleh sebuah badang pentafsiran antarabangsa 'Art and Design CGE A/AS Level' - Universiti of Cambridge International Examination ‘CIE’ 2008: Mereka membuat kreteria seperti berikut:

1. Personal Qualities (Kualiti Individu) (25%)

2. Manipulative, Artistic and Analytical skills (Manipulasi artistik & Kemahiran analitikal) (25%)

3. Aesthetic Qualitities (Kualiti estetik) (25%)

4. Knowledge and Critical Understanding (pengetahuan & Kefahaman Kritis)  (25%)


Kalau dilihat dari segi kreteria yang ditentukan itu tidak tertumpu kepada persoalan skil dalam pelukisan seperti Warna, komposisi, keaslian dan penggunaan asas seni reka seperti yang lazim kita buat. Kreteria yang dibuat oleh Universiti Cambridge lebih menyeluruh hinggakan kualiti individu juga akan dinilai.

Perbezaan dengan pentafsiran kita selama ini banyak tertumpu kepada bentuk seni itu sendiri. Meskipun kita boleh membuat pentasfiran umpama itu, tetapi ianya terperangkap kepada hasil produk semata-mata. Dalam penghasilan sebuah karya seni, banyak aspek yang perlu diambil perhatian, kerana penghasilan karya seni adalah suatu proses. Dari proses penentuan tema/tajuk, lakaran, karya akhir hinggalah kemasan. Proses ini perlu diambil kira dalam pentafsiran karya seni visual.

Thursday, August 20, 2009

Sukatan Baru Seni Visual STPM Lulus

Pada tanggal 20 Ogos 2009, Prof. Dr. Mustaffa Mohd Ghazali, selaku pengerusi Jawatankuasa Pembinaan Sukatan Baru Seni Visual STPM telah membentangkan sukatan baru itu dihadapan Majlis Lembaga Pengarah Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM). lembaga Pengarah adalah terdiri dikalangan Timbalan Canselor universiti awam tempatan. Perbentangan itu diluluskan dan mendapat pujian dari kalangan lembaga pengarah.

Sukatan Pelajaran Baru STPM telah mula dibena sejak setahun yang lepas, beberapa siri mesyuarat telah diadakan untuk merangka satu format baru bagi kehendak perubahan baru persekolahan tingkatan enam. Mulai tahun 2012 Tingkatan 6 akan mengendalikan sesi persekolahan mengikut semester (seperti Universiti), oleh yang demikian sukatan berdasarkan modular dikehendaki oleh MPM bagi menyesuaikan sistem baru tingkatan 6.

Beberapa perkara yang menarik untuk disentuh tentang tingkatan 6. Kini tingkatan 6 dianggap pilihan ketiga bagi calon lepasan SPM, mereka akan membuat pilihan pertama ke Metrikulasi, Diploma dan Politeknik, tinggallah pelajar yang tidak dapat ke mana-mana yang akan menduduki tingkatan 6. Justru Kementerian Pelajaran dengan MPM merancang agar tingkatan 6 dapat dikekalkan seperti era zaman tujuh puluhan dan lapan puluhan, yang mana mempunyai kekuatan melahirkan calon yang berkualiti masuk ke Universiti. Antara perancangan tersebut ialah mengada sistem semester, Guru-guru tingkatan 6 dinaikkan taraf kepada nama pensyarah tingkatan 6 dengan dinaikkan pangkat kepada DG 44, DG48 dan DG52 dan pengasingan dari persekolahan biasa.

Menyentuh sukatan Seni Visual, saya masih teringat perjuangan saya dan rakan-rakan seperti En. Mat Desa dan beberapa kawan memperjuangkan melalui persatuan Pendidikan Seni Visual agar pelajaran seni visual diajar dalam kelas tingkatan 6 (sebelumnya hanya peperiksaan sahaja). Hasilnya tahun 2000 satu mesyuarat khas di MPM mengkaji dan membuat satu format untuk sukatan pelajaran seni visual (pada masa itu disebut seni lukis). Antara ahli mesyuarat yang dijemput ialah Dr. Mustafa Mohd Ghazali (UiTM), Dr. Abu Talib (UM), Dr. Najib Dewa (USM), En.Hassan Mohd Ghazali (UPSI), Tn. Syed (UiTM), En. Hassan Samin (LPM), En. Saleh Baba (PPK) dan En. Baba(MPIK). Berapa siri mesyuarat berlaku hinggalah mencetuskan nama sukatan kepada nama SENI VISUAL. Akhirnya ahli panel mesyuarat yang tinggal hanya empat orang sahaja iaitu Dr. Mustaffa Ghazali, Dr. Abu Talib, En.Hassan Ghazali dan En. Baba . Empat orang panel meneruskan mesyuarat hingga siap sukatan dan digunakan untuk STPM tahun 2002. Masih ingat lagi pada masa itu calon STPM yang mengambil Seni visual sekitar 400 orang. Kini menjangkau 8000 orang, dan mata pelajaran seni visual adalah mata pelajaran paling popular dikalangan pelajar STPM. Ketua Eksekutif MPM sendiri sentiasa menyatakan bahawa 'kalau nak tengok contoh sukatan pelajaran lihat bagaimana seni visual buat'. Format baru sukatan STPM pelajaran lain juga banyak mengambil contoh seni visual.

Saya mengucapkan tahniah kepada panel pengubal yang baru antaranya pengerusi Prof. Dr. Mustaffa Mohd Ghazali, Prof. Dr. Muliady, Prof Madya Dr. Abu Talib, Prof. Madya Dr. Roslan, En. Mat Desa, Hassan Mohd Ghazali, En. Isa (JPN Johor), Cikgu Harun Mokhtar, Ciku Putit dan Cikgu Normah. penyelaras MPM En. Edy yang tak jemu-jemu dan sentiasa setia dengan karenah panel saya juga ucapkan tahniah. Semoga dengan format baru sukatan seni visual ini akan meningkatkan prestasi seni visual dan menambah minat pelajar STPM yang akan mengambil Seni Visual.

Tuesday, August 18, 2009

Bali 2: Catan Bali

Seperti saya katakan pada siri Bali 1, Pulau Bali penuh dengan kesenian. Budaya hidup mesyarakat bali diterjemahkan dalam budaya kesenian, samada cara hidup, berpakaian, penginapan dan aktiviti harian. Sepanjang kembara yang dibawa oleh Dr. Suhaimi, saya tertarik dengan gaya dan identiti catan Bali. Sungguhpun gaya abstraks telah melanda golongan pelukis muda diBali, namun gaya pelukisan tradisionalnya masih kekal dan mempunyai identiti tersendiri. Pengunaan garisan yang halus dan teliti memberi kesan pada penonjolan imej. Konsep catan bali masih mengekalkan gaya pelukisan tradisional iaitu non-perspektif dan menonjolkan imej naratif. . Unsur ini sebenarnya adalah gaya pelukisan pelukis kono di tembok kuil, piramit dan gereja. Pada masa itu pelukis melukis untuk merakamkan peristiwa dan sebagai pengabdian kepada keagamaan.
Karya-karya tradisional Bali masih mengekalkan konsep makna dan konteks yang berhubung dengan budaya. Gaya pelukisan masih mengekalkan kepadatan ruang dan pewarna yang sederhana. Banyak karya-karya catan Bali mempunyai unsur naratif kepada keagamaan Hindu-Budha.
Kembara saya di Bali sempat melihat beberapa geleri terkenal di Ubud. Wilayah Ubud memang terkenal dengan geleri-geleri besar yang mempamerkan karya-karya pelukis ternama di Bali...... 

Thursday, August 13, 2009

Siri 1: Bali Bumi Kesenian


Pada tanggal 5 Ogos saya bersama rakan Dr. Johari menziarahi sahabat kami Dr. Suhaimi yang membuat kajian sabatikal di sana. Kunjungan kami dilayani dengan begitu baik dan mesra oleh Dr. Suhaimi, baru dua bulan tidak ketemu seolah-olah bertahun-tahun... Sebenarnya saya dengan Dr. Suhaimi memang rapat, mula bertugas di Tg. Malim, Perak pada tahun 1992 di rumah Dr. Suhami lah tempat penginapan saya. 

Menjejaki Bumi Bali....
Ini lah pertama kali saya menjejaki bumi bali... sampai sahaja di lapangan terbang Denpasar saya melihat reka bentuk dan susun aturnya penuh dengan kesenian. Apatah lagi apabila sampai sahaja rumah sahabat saya dr. Suhaimi, nah... seni bena rumah bali yang begitu mesra dengan alam. Tertarik saya dengan reka bentuk yang menyelenggarakan ruang lanskap pada dalaman ruang rumah. Rumahnya nyaman kerana peredaran udara dikendalikan dengan baik melalui ruang dalaman rumah.
Sepanjang panjang lawatan ditempat-tempat menarik di Bali, saya dapat merakamkan banyak rakaman kesenian, seolah-olah yang sedang ditunjukkan oleh Dr. Suhaimi 'Jejak-jejak Seni'. Antara yang menarik ialah budaya orang Bali yang masih mengekalkan budaya tradisi hindu budha; budaya mereka masih mengekalkan suasana alam kerena mereka sangat berhubung dengan alam, kebersihan, wangi (wangi bunga), kesopanan dan kelembutan dan kuat dengan adat dan keagamaan. 
Dibumi Bali penuh dengan tempat-tempat menarik... ( saya sering terlupa nama tempat ). Dalam benak hati saya merasa kekaguman ciptaan Allah dengan keindahan yang dikurniakan pada bumi Bali. 
bersambung......