Monday, April 11, 2011

Bahagian 6: Penghayatan Asas Seni Reka - Sifat Fizikal Garisan

Sebagai seorang pengkarya seni visual (termasuk pelukis, arcawan, pereka bentuk dan pandai tukang-Kraf), unsur garisan merupakan unsur yang sangat penting. Kerana Garisan menentukan idea awal bagai penjelmaan karya-karya mereka. Ternyata garisan adalah kajian visual bagi menterjemahkan karya. Terdapat pelukis yang menggunakan unsur ini sebagai manifestasi karya, misalnya Jackson Pollock dengan karya renjisan spontan dangan gaya penampilan Abstrak Expresionis telah menonjolan rentak-rentak garisan. J.Seeley dengan karya ctakan bertajuk Stripe Song berjaya menonjolkan garisan Op yang dikenali sebagai aliran Op Art. Pelukis-pelukis di Malaysia juga ada yang menggunakan garisan sebagai penonjolan imej sepertii Ibrahim Hussein dan Ismail Latif. Maknanya garisan merupakan unsur sangat signifikan dengan pengkaryaan pelukis dan pereka.

Dalam bahagian 5, saya telah mengemukakan jenis-jenis garisan yang selama ini kita telah mengenali sebagai karektor garisan. Semoga penulisan saya ini dapat manfaat kepada guru-guru seni visual dan pengerak senin visual agar memahami lebih jelas persoalan-persoalan asas tentang Asas Seni Reka (ASR). Ramai dikalangan guru-guru sangat berpandu kepada buku-buku rujukan yang tidakpun merujuk daripada buku-buku besar seperti 'Art Fundamentals'. terdapat buku rujukan yang membuat telahan sendiri tetang konsep Asas Seni Reka yang menyebabkan terpesong dari kajian. Dalam buku panduan guru Seni Visual KBSM terbitan tahun 2002 juga tidak begitu ilmiah memperjelaskan tentang ASR.

Muka surat 2 dalam Buku Panduan Guru Seni Visual menyatakan Fungsi Garisan sangat keliru. Sebenarnya kalau dirujuk pada buku-buku besar ianya sesuai dengan tajuk Unsur Garisan bersama Unsur-unsur lain. Misalnya Garisan dan Rupa, Garisan dan Jalinan, Garisan dan Nilai, Garisan dan Warna bukannya garisan mewujudkan struktur, garisan menghasilkan jalinan dan sebagainya (rujuk muka surat 2, 3 dan 4 dalam buku sumber guru PSV KBSM). Dalam buku saya bertajuk Teks Kreatif Pendidikan Seni Visual tingkatan 1 (terbitan Creatif Enterprise), saya telah sesuaikan dengan beberapa perkara baru yang dirasakan tidak langkap dalam buku panduan. Perkara-perkara yang saya tulis itu telahdicedok oleh Buku terbitan Pelangi yang terbaharu -malang sekali budaya menciplak tidak diminta izin. (anda boleh lihat buku saya - ting 1 dan bandingkan buku terbitan Pelangi penulisan Kathlee Chee)

Satu Topik dalam garisan yang tidak disentuh dalam buku Panduan Guru ialah Sifat Fizikal Garisan. Dalam buku Art Fundamentals menyatakan ' The physical characteristics of line are many. Lines may be straight or curved, direct or meandering, ...' Sifat fizikal garisan dapat menentukan kesan psikologi garisan itu sendiri disamping kita dapat mengenal sebenarnya garisan.

Garisan menentukan lokasi dalam sebuah karya

Antara Sifat Fizikal Garisan ialah:

1. Ukuran Garisan- merujukan kepada panjang dan pendik garisan

2. Jenis Garisan - jenis garisan bergantung kepada luris, bengkok, zigzag, bengkang bengkong dsb

3. Arah Garisan - dari mana arah garisan itu bermula, mungkin arah dari pelbagai, arah yang sehala atau bertentangan.

4. Lokasi Garisan- Ukuran, jenis dan Arah garisan tentunya mempunyai lokasi tertentu bagi menempatkan peranan subjek dalam karya..

5. Karektor garisan - Karetor garisan dapat disempurnakan melalui media. Ramai pelukis menggunakan mediaa bagi memperlihatkan karektor garisan sebagai presentasi mesej karyanya.

Karya Arca Anthony Lou bertajuk Rimba menunjukan arah dan kaektor garisan

No comments:

Post a Comment