Friday, April 1, 2011

Penghayatan Asas Seni Reka dalam Pendidikan Seni Visual dan Seni Visual- Bahagian 2

Organisasi Asas Seni Reka

Dalam bahagian 1, penulisan saya telah mengupas serba sedikit mengenai aspek Ruang yang tidak lagi termasuk dalam Unsur Seni. Sebenarnya banyak perkara kita harus tahu mengenai Asas Seni Reka (ASR) atau kita sebut sebagai BAHASA SENI yang kita sering gunakan sebagai eleman fomalistik dalam kritikan.

Seseorang guru seni visual harus mahir menggunakan Asas Seni Reka, kerana ini merupakan intipati penting sebagai kekuatan dalam penyampaian Seni Visual secara menyeluruh. Kemahiran ASR sangat perlu dalam aplikasi menghasilkan Produk/Karya , Apresiasi dan Kritikan. Nampaknya sebagai guru Seni Visual tidak boleh lari dalam memahirkan dirinya dari aspek pengetahuan Bahasa Seni iaitu Asas Seni Reka.

Kali ini saya ingin menunjukkan perbandingan organisasi Asas Seni Reka antara KBSM dan yang dicadangkan Oleh Ocvirk dan Rakan-rakan dalam Buku 'Art Fundamentals'.

Rajah Organisasi Asas Seni Reka KBSM dan Aspek Formal Seni Visual STPM

Berdasarkan rajah ( A dan B) di atas kita dapat mengenal pasti banyak perbezaan berlaku dalam menentukan pengucapan bahasa seni visual. Paling penting guru-guru perlu mengatahui bahawa perubahan yang dibuat oleh Ocvirk dan Rakan-rakannya menggambil kira perkembangan semasa dalam dunia seni visual.

Di sini biar saya memetik teks yang diperkatakan oleh Ocvirk dan Rakan-rakannya, ' A completed work of art has three components: subject, form, and content. There components change only in the degree of emphisis put on them. Their interdependence is so great that none should be neglected or given exclusive attention. The whole work of art should be more important than any one of its the component 'form' in order to investigate the structural principles of visual order'.

Pada masa akan datang saya akan menghuraikan beberapa lagi perkara penting yang perlu kita sama=sama fikirkan dalam pengolahan sebuah karya berdasarkan elemen-elemen penting dalam Asas Seni Reka. Semoga sahabat-sahabat dapat manfaat perkongsian ilmu ini. Kepada yang memberi pandangan saya mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan pandangan mereka.

No comments:

Post a Comment