Wednesday, May 5, 2010

Video reka bentuk logo bermula dari lakaran kenik

Video ini menunjuk proses penghasilan sebuah logo bermula dari lakaran kenik hingga reka bentuk berasaskan komputer menggunakan perisian ilustrator.

No comments:

Post a Comment