Sunday, February 28, 2010

Kraftangan tempatan mendapat pengiktirafan kerajaan

Sambutan Hari Kraf Kebangsaan 2010 (HKK) merupakan suatu pengiktirafan kerajaan Malaysia terhadap hasil kraftangan tempatan. Kraftangan merupakan hasil seni visual tradisi yang dipelopori sejak zaman batu sebelum masihi lagi. Perjumpaan-perjumpaan akeologi manusia boleh dikatakan kesemuanya bersama hasil kraf seperti seramik dan manik-manik. Ini bermakna kraf adalah sebahagian dari kehidupan manusia.

Kebanyakan kraf tempatan asalnya adalah digunakan sebagai penggunaan domestik disamping digunakan untuk kebesaran di raja. Namun pada masa kini kraf adalah sebagai warisan dan dijadikan sebagai alat perhiasan dan mempunyai nilai komesyal. Kraftangan Malaysia telah mendefinisikan kraftangan sebagai:
"Keluaran Kraftangan" ertinya apa-apa keluaran artistik yang mempunyai daya tarikan kebudayaan atau tradisional dan adalah hasil dari sesuatu proses yang bergantung semata-mata atau sebahagiannya kepada kemahiran tangan dan termasuklah apa-apa barang, walau bagaimanapun dihasilkan, yang mempunyai rekabentuk batik pada atau di mana-mana bahagiannya.

(Sumber: Akta 222-Akta perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia 1979)

Meninjau festival kraf yang berlangsung di Kompleks Kraf Kuala Lumpur, sambutan masyarakat sangat mengkagumkan terutama pada hujung minggu. Promosi dimedia elektronik dan media cetak setiap hari. Menunjukkan betapa kerajaan dibawah Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia sangat mengambil berat terhadap membangunkan kraf negara.

Pada pendapat saya, sekiranya kerajaan sungguh-sungguh untuk memajukan kraf negara perlu ada makanisma yang sepadu untuk menaikkan persoalan reka bentuk dan nilai komesyal dalam penghasil produk kraf. Pembangunan pendidikan seni visual harus dipekuatkan sejak dibangku sekolah lagi. Saya akui kini di sekolah-sekolah mempunyai kurikulum pendidikan seni visual dan kraf tradisional adalah sebahagian dari kandungan kurikulum, namun dirasakan tidak mencukupi kerana pelajaran pendidikan seni visual diperingkat rendah sangat terabai dan kurang diberi penekanan, begitu juga diperingkat sekolah menengah rendah.

Suatu bentuk kurikulum yang bersepadu menitik beratkan persoalan reka bentuk produk dengan kraf dengan menekankan unsur estetik, kreatif dan inovatif digubah agar kraf negara menjadi suatu kebanggaan negara di serata dunia seperti moto lawan web Kraftangan Malaysia.... 'Kraf negara, mutiara dunia....'

Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia dibawahnya ialah Kraftangan Malaysia juga mempunyai Institut Kraf Negara (IKN) yang melatih hingga peringkat diploma dalam bidang kraf. Namun masih banyak masalah biokrasi yang masih belum diselesaikan, misalnya masalah pengiktirafan diploma, kurikulum dan taraf tenaga pengajar. Harus diingat bahawa Kementerian yang sama juga mempunyai kolej yang mempunyai taraf pengajian hingga diploma dibawah Akademik Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA). Akademik ini lebih diberi perhatian dan publisiti. Wajar IKN digambungkan dengan ASWARA....?.

Persoalan awal ialah kraftangan menjadi salah satu agenda meningkatkan ekonomi negara bertaraf dunia. Apakah yang harus dibuat? Apakah asasnya? bagaimana pelaksanaan?. Paling asas untuk membentuk pereka bentuk, pandai tukang, adiguru adalah bermula dengan pendidikan seni visual disekolah.

No comments:

Post a Comment