Tuesday, February 1, 2011

Teknologi, Kreatif dan Pendidikan Seni Visual


Persolan yang akan saya bincangkan dalam blog ini adalah perkara yang pernah dibincangkan oleh ramai tokoh-tokoh dan penulis sebelum ini. Sepuluh tahun dahulu ramai yang telah mengupas persoalan teknologi dalam pendidikan seni dan berpuluh-puluh tahun yang lalu ramai yang bercakap tentang kreatif, malah sejak tahun 1943 lagi tokoh-tokoh seperti Paul Torrance, Robert J. Sternberg dan lain lain lagi memperkatakan tentang kreatif.
Tetapi apa yang saya hendak nyatakan di sini ialah suasana kretiviti di zaman teknologi yang penuh cabaran dan begitu cepat dalam perubahan. Di zaman kepesatan teknologi digital bermula zaman IT kemudian ICT memberi satu petanda bahasa dunia kini memerlukan suatu refleksi kepada setiap perkembangan pendidikan terutamanya Pendidikan Seni Visual. Sekitar awal tahun 2010 IPhone dan IPad telah diperkenalkan dalam pentas dunia teknologi dan komunikasi. Ini menunjukkan perubahan minda kreatif manusia sangat cepat dan perlu ditangani dengan segera dalam apa juga bidang lebih-lebih lagi bidang Pendidikan Seni Visual.
Sekiranya bidang pendidikan seni visual masih di 'takuk' lama dan masih memikirkan bentuk kreatif berpaksikan dapatan-dapatan yang sedia ada maka kita akan ketinggalan zaman. Menurut Sternberg, R. (Ed.). (1999). dalam bukunya Handbook of creativity.terbitan Cambridge University Press, beliau mentaktifkan kreativiti sebagai penerapan pemikiran sintetik, analitik, dan praktikal. Oleh yang demikian, Kita sebagai pendokong pendidikan seni visual harus memikirkan bagaimana Pendidikan Seni Visual harus diajar dalam bentuk dan wadah yang sealiran dengan perkembangan semasa iaitu melalui pendekatan sintetik dan analitik.
Kerisauan saya ialah perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual yang sedang dalam perancangan kini tidak dapat menangani situasi semasa dan tidak mengikut kehendak zaman.
Begitu juga persoalan pedagogi Pendidikan Seni Visual. Kerisauan pedagogi ialah guru pendidikan seni visual masih terkongkong dengan cara dan kaedah lama dengan hanya menunggu soalan peperiksaan berpusat dan mengajar menggunakan buku-buku rujukan. Penekanan seharusnya menekankan tiga kelompok utama iaitu pengajaran, teknologi dan Pentaksiran dengan mengunakan beberapa teori-teori pendidikan dan model Pendidikan Seni Visual seperti DBAE (Discipline Based Art Education).
Pembinaan Kurikulum Pendidikan Seni Visual harus melihat dunia luar, terutamanya bagaimana pelukis dan pereka bentuk mengunakan bahan dan teknik dalam menghasilkan produk. Proses kreativiti yang dilakukan oleh para seniman itu bagaimana?. Justru melihat bagaimana seniman muda menggunakan teknologi sebagai proses penerokaan idea kini. Pentas Pendidikan Seni Visual tidak harus banyak memberi penekanan kepada penghasilan semata-mata tanpa banyak menggunakan nilai kognitif. Format pembelajaran Pendidikan Seni Visual harus berubah dengan banyak menggunakan pendekatan inquari, penyelesaian masalah dan konstraktif. Oleh yang demikian sebenarnya kurikulum pendidikan seni visual seharusnya membantu kearah explorasi bagi mencapai tujuan tersebut.

No comments:

Post a Comment