Sunday, June 14, 2009

Portfolio Pendidikan Seni Visual tingkatan 1 - 5

PORTFOLIO PENDIDIKAN SENI VISUAL

Pengenalan

Dalam Pendidikan Seni Visual, penyimpanan atau dokumentasi bahan bukti proses pembelajaran pelajar adalah digalakkan. Bahan bukti ini mengandungi pengetahuan, kemahiran dan pemikiran serta penyataan perasaan pelajar. Bahan ini dikumpulkan dan dipersembahkan secara terancang.

Rakaman Proses Pembelajaran

Rakaman proses pembelajaran ini merangkumi beberapa kecerdasan dan ia dikaitkan dengan alat penilaian benar. Melalui portfolio Pendidikan Seni Visual, semua pihak dapat melihat:

·      Himpunan rakaman urutan proses hasilan kerja pelajar

·      Contoh hasil kerja pelajar

·      Penyataan perasaan pelajar semasa proses pembelajaran Pendidikan Seni Visual berlaku

·      Hasil penulisan, ilustrasi atau gambar yang menjadi sebahagian peristiwa penting untuk dikongsi bersama pihak lain

·      Petunjuk keupayaan dan refleksi pelajar tentang proses kerja serta hasil kerja seni

 Dari segi konsep, portfolio Pendidikan Seni Visual berasaskan kepada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, yang turut melibatkan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan. lni disebabkan    portfolio  Pendidikan    Seni   Visual,    selain mendokumenkan urutan proses kerja, turut menuntut kemahiran mencetuskan idea secara kritis untuk melakukan penggubahan secara kreatif, sama ada melalui alat, bahan atau teknik tertentu. Pelajar patut dapat merancang proses kerja dengan memastikan  masalah yang akan ditempuh sebelum dan sepanjang melakukan kerja dan berupaya pula menentukan keputusan muktamad dalam membuat pilihan bagi mendapat hasil kerja yang terbaik. Proses ini dirakamkan dalam portfolio supaya ia menjadi bahan bukti untuk tatapan dan mampu juga menjadi salah satu alat penilaian benar dalam proses pembelajaran pelajar.

Bentuk Portfolio

Portfolio Pendidikan Seni Visual lebih merupakan portfolio dokumentasi proses sepanjang kerja seni dilakukan dan bukan sekadar portfolio persembahan. Justeru, bentuk portfolio menampakkan kajian, perancangan, eksperimen dan penentuan berhubung dengan hasil yang hendak dibuat. Secara umumnya bentuk portfolio yang dicadangkan mengandungi 4 aspek:

I .     Kajian

  • Pemerhatian dan pengamatan
  • Koleksi bahan serta rekod daripada bahan rujukan yang sesuai dengan kegiatan
  • Rumusan dan pertimbangan dalam membuat pemilihan

2. Lakaran

  • Eksperimentasi melalui lakaran dan lukisan sebelum mendapat idea yang konstruktif Pewujudan idea
  • Perkembangan lakaran berkaitan tema atau tajuk

3. Rangka Sebenar

  • Merangka reka cadang atau model
  • Menentukan alatan dan bahan
  • Prototaip (jika berkaitan)

4. Persembahan Portfolio

  • Ringkas, menjimatkan, menarik dan tepat

·      Mengikut urutan

·      Bersih, kemas dan mudah digunakan

Keempat-empat aspek yang meliputi kajian, lakaran, rangka sebenar dan persembahan boleh dihasilkan melalui sebarang bentuk, bergantung kepada keupayaan dan kemampuan fizikal pelajar, sekolah dan kemudahan yang ada. Kemungkinan besar pelajar akan menyediakan portfolio dalam bentuk seperti:

·      Jurnal  

·      Diari

·      Laporan

·      Kompilasi catatan yang dijilid

·      Beberapa helaian kertas yang di kokot

·      Ataupun mungkin disket/cakera padat

Terdapat beberapa kegunaan portfolio secara umum. Antaranya:

·      Untuk memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada hasil kerja dan pencapaian pelajar

·      Untuk membantu pelajar membuat refleksi terhadap hasil keria sendiri

·      Untuk membantu ibu bapa, pentadbir dan guru lain mengetahui

·      kemajuan pembelajaran pelajar

·      Memberi peluang kepada pelajar bersama mengusahakan hasil kerja sendiri

·      Menentukan kriteria bagi membandingkan hasil kerja seorang pelajar dengan pelajar lain atau dengan piawai tertentu

Cadangan Kandungan Portfolio

Kandungan portfolio seboleh mungkin dapat merakamkan beberapa kecerdasan, antaranya:

Kecerdasan linguistik seperti:

·      Catatan pra penulisan

·      Draf projek penulisan

·      Huraian bertulis tentang tajuk /tema/kajian

·      Proses Penyelesaian masalah

Kecerdasan ruang-visual seperti:

·      Lakaran, catan, cetakan, kolaj, montaj, gambar rajah, peta minda, carta aliran

·      Sampel gambar 2 dimensi dan 3 dimensi

Kecerdasan interpersonal seperti:

·      Maklum balas bertulis daripada rakan sebaya, guru dan pihak lain

·      Laporan rakan sebaya

Kecerdasan interpersonal seperti:

·      Catatan jurnal

·      Esei, senarai semak, kegiatan penilaian kendiri

·      Sampel latihan refleksi kendiri

·      Soal selidik

·      Carta kemajuan

                Catatan refleksi tentang hasil kerja sendiri 

No comments:

Post a Comment